Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIE

foto1920a.jpg

Počátek 

V druhé polovině 19. století dochází k zřizování dobrovolných hasičských sborů v Čechách. Do tohoto období spadá i vznik našeho žinkovského dobrovolného hasičského sboru. Sbor byl založen roku 1879 bez zkušeností, bez finančních prostředků, ale plný odhodlání a předsevzetí. Sbor tvořilo 26 činných a 31 přispívajících členů. Za vlastní peníze si koupili pracovní i slavnostní stejnokroj, výzbroj a jiné potřeby, které byly zakoupeny z darů místních příznivců – vysokorodý hrabě Filip ze Staufenbergu, farář Pavel Bernardin a jeho osvícenost Jan Hrabě z Harachů. Prvním předsedou prozatímního výboru byl zvolen Jan Duchek, ředitel velkostatku. Po roce převzal předsednictví učitel Jan Jiskra, který vedl sbor více jak 25let. V roce 1891 ve zvláštním usnesení se hasičské sbory nepomuckého a přeštického okresu vyslovili nejen pro župu zdravotní a ochrannou, ale i pro pomoc při náhlých pohromách. V roce 1894 byla zakoupena nová stříkačka v ceně 900 zlatých. V roce 1906 převzal funkci předsedy pan Václav Ochoc a po něm tuto funkci zastával pan Šrámek. Období let 1916-1919 byl tehdejší sbor oslaben o členy, kteří narukovali do 1. světové války. Za toto období se konaly pouze čtyři schůze. 6. ledna 1919 se konala 1. valná hromada a to již v samotné Československé republice. 2. schůze v roce 1919 se konala po požáru předního traktu zámku, kde tehdejší sbor úspěšně zasáhl. Majitel baron Škoda ocenil rychlý a účinný zásah a odměnil sbor darem 1200 korun. V roce 1931 na základě usnesení obecního zastupitelstva byla starší stříkačka přidělena osadě Čepinec a pro sbor v Žinkovech byla zakoupena nová, již motorová stříkačka v ceně 41 000 korun od firmy Stratílek. V době 2. světové války bylo jen několik mimořádných schůzí.

foto1920.jpg

 

V letech 1945-1969

Od roku 1945 vlastní sbor požární vozidlo značky mercedes, vybavené stříkačkou. Od roku 1951 se stává předsedou sboru Václav Knedlík po roce pan Cebrovský a poté pan Veselý.

foto.jpg


V roce 1953 měla hasičská jednota 28 činných a 25 přispívajících členů, kteří cvičili a dobrovolně se vzdělávali, aby byli vždy a v každém případě stále připraveni.V roce 1959 vstupuje do sboru 21 žen, které jako družstvo hájili čest žinkovských požárníků v řadě soutěží. V roce 1961 byl zvolen předsedou sboru pan Troch. V roce 1963 sklidili žinkovští požárníci velký úspěch za žebříkové cvičení, které se velmi zalíbilo. Od roku 1964 je předsedou sboru opět pan Veselý a po roce ho vystřídal v této funkci pan Kliner. Od roku 1964 vlastní sbor přívěskovou stříkačku DS 16. V roce 1965 se například požárníci zůčastnili likvidace požáru ve Březí u Loudů. Od roku 1967 sbor vlastní požární vozidlo tatra 805 (kačena) a příslušenství PS 8.

 

V letech 1970-1980

V 70-80 letech udržovali aktivní členové dobrou pověst sboru. Od roku 1971 sbor vlastní  cisternové vozidlo škoda 706 RTO CAS 16 (barka).

barca.jpg

V témže roce je zvolen starostou sboru pan Tureček. V letech 1972-73 se uskutečnila výstavba nové hasičské zbrojnice. 9. 6. 1973 byla slavnostně otevřena. Slavnost pokračovala soutěží družstev z celého okrsku a večer taneční zábavou. V roce 1974 se stává předsedou sboru pan Václav Vopalecký st. a po něm pan Václav Hora st. Mimo výjezdů k požárům prováděli pravidelné dohlídky a prohlídky komínů, pořádali pravidelně požárnické plesy, požárnické přednášky pro veřejnost a pro školní mládež a různé zájezdy. V roce 1981 byl zvolen starostou sboru pan František Šrait. Sbor byl součástí aktivit rozvoje obce, například při výstavbě nové mateřské školky v akci Z a jiných akcí. Družstvo požárníků se účastnilo všech námětových cvičení a okrskových soutěží našeho 13. okrsku.

vzorný strojník V. Vopalecký

vzorný strojník V. Vopalecký

 

Po tři roky se stává držitelem poháru v soutěži družstev pořádané ZO SPO Partoltice. Na základě těchto soutěží se stává ZO SPO Žinkovy vyhlašovatelem soutěže nové a to memoriálu Václava Maška v letech 1981-89. Tyto soutěže byli organizačně velmi zdařilé a na úrovni i díky schopnostem tehdejšího velitele sboru pana Josefa Podskalského, starosty sboru pana Františka Šraita a dalších aktivních členů. Například při čtvrtém ročníku cvičila za žinkovské požárníky tři družstva. Muži do 35 let a muži nad 35 let, kteří obhájili 1. místa.
V tomto období bylo postaveno poprvé v historii sboru i družstvo žáků, kteří byli několikrát součástí ročníků této soutěže. Počátkem roku 1987 vlastní sbor hasičské vozidlo avie 30 DVS 12 ze Štěnovic a cisternový vůz škoda 706 RTHP CAS 25 od drážních hasičů z Plzně. Škoda 706 RTO CAS 16 bylo přiděleno do tehdejšího JZD Březí, kde sloužilo ještě několik let.
V roce 1988 byl zvolen starostou sboru pan František Šeba. Po roce 1989 se mění název sboru do té doby ZO SPO opět na původní název SDH.

 

trambus-a-avie.jpg

 

 

V letech 1990-2000

V tomto období se sbor pravidelně zúčastňoval okrskových soutěží i mimo náš okrsek. V roce 1991 vstupuje do sboru devět mladých členů, což se projevilo právě na účastech těchto soutěží. V témže roce se stává sbor součástí plošného pokrytí integrovaného záchranného systému a je zařazen do výjezdové skupiny JPO 3. V průběhu roku 1994 proběhla rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici včetně nového krovu. Jeden z hlavních organizátorů těchto prací byl tehdejší velitel pan Václav Šeba. Od roku 1996 se stává starostou sboru právě zmíněný pan Václav Šeba. V roce 1997 odkupuje obecní úřad zámeckou stříkačku PPS 12 od Orey, kterou měl sbor již několik let v užívání. V roce 1998 byl zvolen starostou sboru pan Václav Vopalecký. V roce 1999 vystřídal pana Václava Vopaleckého ve funkci starosty sboru pan Václav Klesa.

 

Od roku 2000 do současnosti

V roce 2000 je zvolen do funkce starosty pan Josef Karhan. Sbor se pravidelně zúčastňuje okrskových soutěží a výjezdová jednotka v případě potřeby zasahuje při událostech – požáry atd.  V roce 2002 se sbor aktivně podílel na záchraně majetku občanů při celostátních povodních a odstraňování následků po nich, čímž byl oceněn ministerstvem vnitra čestným uznáním. V roce 2004 sbor oslavil 125. výročí založení sboru. 17. července  uspořádal soutěž v hasičském útoku. Zúčastnilo se 24 družstev z našeho 13. okrsku i mimo něj. Za náš sbor nastoupili dvě družstva do 35 let a jedno nad 35 let. Jedno družstvo do 35 let bylo postaveno ze začínajících mladých hasičů, kteří se poprvé prezentovali v této činnosti a velmi úspěšně. Při této příležitosti byli zároveň Okresním sdružením hasičů na Plzni-jihu oceněni někteří naši členové za dlouholetou aktivní činnost ve sboru, a to pan Václav Šeba, pan Václav Klesa a pan Václav Vopalecký.

Nástup další mladé generace, v dobré souhře se dříve narozenými členy, se příznivě projevil v činnosti sboru. V posledních letech hasičská zbrojnice doznala výrazných změn. Vnitřní prostory byly upraveny tak, aby lépe sloužily pro výjezdovou jednotku. Také výstroj a pracovní ochranné pomůcky pro jednotku odpovídají dnešním potřebám. Velkou zásluhu na této vybavenosti má náš současný velitel, pan Josef Suda ml.

SDH Žinkovy pravidelně pořádá Svatováclavskou pouťovou zábavu. Od roku 2006 jsme opět obnovili tradiční májovou veselici, včetně krojovaného průvodu, procházející městysem. 

Začátkem roku 2008 sbor dostal na základě žádosti městyse Žinkovy k Plzeňskému kraji, bezplatným převodem v rámci obnovy technických prostředků vozidlo LIAZ CAS K25. Slavnostní posvěcení vozidla panem páterem Piotrem Markem z římskokatolické farnosti Blovice proběhlo dne 26. dubna 2008, za účasti představitelů městyse Žinkovy, zástupců HZS PK, členů našeho 13. okrsku, občanů a dalších hostů. V témže roce dostal sbor dar od hasičů z partnerské obce Grossheringen výkonné čerpadlo Iveco Magirus.

2.jpg

V roce 2009 vstoupilo do sboru 12 žen a 27 žáků. Všichni, po delší časové odmlce, reprezentují náš sbor na hasičských soutěžích. 25. 7. 2009 oslavil sbor 130. výročí založení. V rámci oslav proběhlo okrskové cvičení a byli oceněni naši členové sboru.

V současné době má sbor 100 členů. Zúčastňuje se veškerých společenských akcí, podílí se na rozvoji městyse a okolí. Je samozřejmé, že při veškeré této činnosti je sbor vždy garantem pomoci při nenadálých událostech a chrání životy a majetek občanů.

 

 

Závěrem slova tehdejšího jednatele sboru, učitele Zdeňka Koutka, pronesená při 25. výročí založení sboru, která dodnes vzbuzují naši úctu.

"Platí stále, že naší hasičskou povinností a ctí je přinášet s vřelostí srdce živé, porozumění i oběti hmotné, pro rozkvět myšlenky hasičské."